Akzo Nobel Polymer Chemicals     
eindredactie personeelsblad De Eendragt